Rodzaje projektów organizacji ruchu

Projektowanie organizacji ruchu to zadanie, przed którym staje każdy zarządca danej drogi. Niezależnie od tego, czy to droga robocza, droga wewnętrzna na terenie zakładu, czy też klasyczna droga miejska, każda z nich musi mieć własne zagospodarowanie i plan ruchu. Po to własnie powstają dedykowane projekty organizacji ruchu, których przygotowanie bardzo często oddaje się w ręce specjalistów, czyli inżynierów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym i doświadczeniu. Ostatecznie musimy pamiętać również o tym, że od projektu i jego skuteczności, zależy w dużej mierze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

W rozumieniu polskich przepisów możemy wyróżnić trzy podstawowe projekty organizacji ruchu. Pierwszym z nich jest projekt stałej organizacji ruchu, który powstaje dla ukończonej inwestycji drogowej i przemyślany jest w ten sposób, by był wykorzystywany przez cały czas. Celem tego projektu jest określenie organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze, na drodze remontowanej lub reorganizacja stałego ruchu na drodze, która już istnieje, jednak chcemy zmienić jej przeznaczenie lub sposób wykorzystywania.

Jakie jeszcze rodzaje projektów organizacji ruchu wyszczególniamy?

Inny rodzaj to projekt czasowej organizacji ruchu. Jak sama nazwa wskazuje, jest to projekt, w którym określamy tymczasową organizację ruchu na danej drodze i może to być związane między innymi z jej remontem lub przebudową. Taki projekt może powstawać również podczas ważnych uroczystości państwowych lub sportowych, gdy część drogi została czasowo wyłączona z użytku lub może być związany z wykonywaniem przyłączy energetycznych, kanalizacyjnych i innych, które są tworzone w obrębie danej drogi. Każda w nią ingerencja wymaga stworzenia dedykowanego projektu czasowej organizacji ruchu.

Uproszczony projekt organizacji ruchu to kolejna propozycja, która jednak zasługuje na szczególną uwagę. Za uznanie tego projektu i dopuszczenie do realizacji zawsze odpowiada organ, który zarządza daną drogą lub drogami. Uproszczone projekty powstają na przykład w przypadku kosmetycznych lub powtarzalnych prac drogowych lub przydrogowych, na przykład w przypadku sprzątania ulicy, malowania pasów, czy przycinania drzew w skrajni. Wówczas zastosowanie znajdzie uproszczony projekt organizacji ruchu, który jest szybszy i prostszy we wdrożeniu.

Kategoria: architektura, remonty

Może Ci się również spodoba